Menu
Discover books drenched in Greek sunshine1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ2ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων2ο Γυμνάσιο Μεγάρων4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝΠολιτιστικός Σύλλογος Νέου Μελιού ''Αγία Τριάδα''3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.ΜΠΛΟΚ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝΚέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝWEB-TVΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

09-02-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ. 2Γ ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ

 Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο ΤΕΥΔ Έντυπο ΤΕΥΔ σε μορφή WORD.

Πρόσκληση  Προσκληση

Πρόσκληση με ΚΗΜΔΗΣ Προσκληση με ΚΗΜΔΗΣ

Έντυπο ΤΕΥΔ με ΚΗΜΔΗΣ Έντυπο ΤΕΥΔ σε μορφή PDF. 

 Μελέτη 

 Μελέτη - Προμέτρηση

 Προϋπολογισμός 

 Συγγραφές υποχρεώσεων

 Τεχνικές προδιαγραφές 

 Τιμολόγιο

 

 

 

03-02-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»

03-02-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»

03-02-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ

03-02-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ»

19-12-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ,

19-12-2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μελέτη ΜΕΛΕΤΗ

19-12-2022-pararthma-iii-ypodigma-oik-prosforas.xlsx ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19-12-2022-pararthma-IV-ypefthnh-dilosi.pdf ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔHΛΩΣΗ

19-12-2022-pararthma-pros-dedomena-diagonismou-gia-to-gala.pdf ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

19-12-2022-perilipsi-diagonismou-gia-to-gala.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

19-12-2022-teyd-diagonismou-gia-to-gala.pdf ΤΕΥΔ

 

 

03-10-2022 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 2-2022 ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 102

 

Σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του Τέταρτου Κεφαλαίου της ανωτέρω Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022 "κατά των Πινάκων αυτών , επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και για να εξεταστεί , πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ" όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εν λόγω Ανακοίνωση

 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

Ο Δήμος μας, προσανατολισμένος στην κυκλική οικονομία και στην βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο οποίο όλοι οι δημότες μπορείτε να ανακυκλώνετε άδειες συσκευασίες , συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας.

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης («Σπιτάκι» Ανακύκλωσης) του Δήμου μας είναι τοποθετημένο στο εξής σημείο:

ü  Πλατεία Ολυμπιονικών (περιοχή πρώην εργοστασίου Ερκίς)

 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιστρέφετε για ανακύκλωση πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες με ανταποδοτικό κίνητρο. Για κάθε 33 συσκευασίες που ανακυκλώνετε, σας επιστρέφεται 1€, το οποίο μπορείτε είτε να το εξαργυρώσετε στα συνεργαζόμενα supermarketγια δωρεάν αγορές, είτε να το δωρίσετε υπέρ του κοινωνικού έργου της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που ενισχύει τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες και τις συνθήκες διαβίωσής τους με τα «Γεύματα Αγάπης».

Σας περιμένουμε όλους στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας, για να ανακυκλώσουμε όλοι μαζί, γιατί το περιβάλλον και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας.

  

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΜΟΝΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ