Menu
Discover books drenched in Greek sunshine1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΟ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ5ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ2ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων1ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων2ο Γυμνάσιο Μεγάρων4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝΠολιτιστικός Σύλλογος Νέου Μελιού ''Αγία Τριάδα''3ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων.ΜΠΛΟΚ ΒΟΥΡΚΑΡΙ ΜΕΓΑΡΩΝΚέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝWEB-TVΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Η’ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

               ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Η’ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

1.   Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

2.   Φωτογραφίες (2 για κάθε άτομο που εκδίδεται βιβλιάριο ή αντικαθίσταται λόγω φθοράς).

3.   Aντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και επίδειξη της γνήσιας.

4.   Φορολογικά Στοιχεία σε αντίγραφο:

·       το Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους)

·       το Εκκαθαριστικό του,

·       το Ε9 (το τελευταίο που έχετε υποβάλλει) εφόσον υπάρχουν ακίνητα,

·       και το Ε2 (σε περίπτωση που υπάρχουν μισθώματα).

ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης (για όσους εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση)

5.   Οποιοδήποτε παραστατικό βεβαιώνει την Μόνιμη Κατοικία:

Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από τον Δήμο στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου του ενοικίου.

6.   Στοιχεία από ασφαλιστικούς φορείς:

·       Βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. ότι δεν δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη μόνο όσοι είχαν Αριθμό Μητρώου στο Ι.Κ.Α. Όσοι  δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο του Ι.Κ.Α. η βεβαίωση αυτή αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

·       Οι βεβαιώσεις από τον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) και τον Ο.Γ.Α. ότι δεν δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

·       Αντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισης με την τελευταία θεώρηση.

7.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

8.   Για τους έγγαμους τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός των φορολογικών στοιχείων, του πιστοποιητικού οικ. κατάστασης και της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας) υποβάλλονται και από τους δυο συζύγους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

9.   Διαζευκτήριο σε περίπτωση διαζυγίου. Σε περίπτωση διάστασης: α) Ένορκη Βεβαίωση από Ειρηνοδικείο, ή συμβολαιογράφο με (2) μάρτυρες) που θα αναφέρει το όνομα συζύγου, το χρόνο της διάστασης, ότι δεν κατοικεί  στη ίδια στέγη με τον/την σύζυγο, ότι δεν του/της παρέχει διατροφή, και αν ναι τι ποσό, και ότι δεν ασφαλίζεται από αυτόν/η ή β) Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 που αναφέρει το χρόνο της διάστασης, ότι δεν κατοικεί στη ίδια στέγη με τον/την σύζυγο, ότι δεν παίρνει διατροφή, και αν ναι τι ποσό.

10. Απόφαση Πρωτοδικείου για την επιμέλεια και την μέριμνα των τέκνων όταν υπάρχουν παιδιά ως προστατευόμενα μέλη, στην περίπτωση διαζευκτηρίου ή διάστασης, για τα οποία ο γονέας  αιτείται ασφάλιση.

11. Βεβαίωση Νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο με ημερομηνία εισαγωγής και στρογγυλή σφραγίδα.

12. Βεβαίωση Εγκυμοσύνης με πιθανή ημερομηνία τοκετού από Δημόσιο Νοσοκομείο.

13. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ (για νέους από 18 - 29 ετών).

14. Βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα Αποτοξίνωσης (ΟΚΑΝΑ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ κτλ).

15. Ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 67 ετών, βεβαίωση από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ της περιοχής, ότι κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση λόγω υπερηλικίας.

16. Απόκομμα πληρωμής επιδόματος Πολυτέκνων ΟΓΑ πρόσφατο.

17. Επιταγή πληρωμής επιδόματος πρόνοιας.

18. Απόφαση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. σε ισχύ.

19. Απόφαση Δικαστικής Συμπαράστασης  για άτομα με βαρεία νοητική καθυστέρηση.

20. Βεβαίωση Διακοπής Επαγγέλματος από την Δ.Ο.Υ. για τους πρώην ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) (με το χρόνο και το είδος του).

21. Βεβαίωση απώλειας ή κλοπής του προηγούμενου βιβλιαρίου ανασφαλίστου από το οικείο Αστυνομικό τμήμα.

22. Για υπηκόους Κρατών – Μελών Ε.Ε. και Ε.Κ.Χ. οπωσδήποτε άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, διαβατήριο και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης μεταφρασμένο από το αντίστοιχο προξενείο στην Ελλάδα. Οι ομογενείς από την Αλβανία άνω των 60 ετών, βεβαίωση από την Αλβανική Πρεσβεία αν συνταξιοδοτούνται ή όχι.

23. Για την κατηγορία των εικαστικών κλπ. πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από την οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου και ότι δεν δικαιούται ασφάλιση.

επιστροφή στην κορυφή

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ.

Ο Δήμος μας, προσανατολισμένος στην κυκλική οικονομία και στην βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο οποίο όλοι οι δημότες μπορείτε να ανακυκλώνετε άδειες συσκευασίες , συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα για την περιοχή μας.

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης («Σπιτάκι» Ανακύκλωσης) του Δήμου μας είναι τοποθετημένο στο εξής σημείο:

ü  Πλατεία Ολυμπιονικών (περιοχή πρώην εργοστασίου Ερκίς)

 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιστρέφετε για ανακύκλωση πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες με ανταποδοτικό κίνητρο. Για κάθε 33 συσκευασίες που ανακυκλώνετε, σας επιστρέφεται 1€, το οποίο μπορείτε είτε να το εξαργυρώσετε στα συνεργαζόμενα supermarketγια δωρεάν αγορές, είτε να το δωρίσετε υπέρ του κοινωνικού έργου της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που ενισχύει τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες και τις συνθήκες διαβίωσής τους με τα «Γεύματα Αγάπης».

Σας περιμένουμε όλους στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου μας, για να ανακυκλώσουμε όλοι μαζί, γιατί το περιβάλλον και η προστασία του είναι υπόθεση όλων μας.

  

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΜΟΝΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ